Skip to content
pic 111
فاراد تکس
مشاوره مالی و مالیاتی
hero-homepage
فاراد تکس
عملیات الکترونیکی مالیاتی
contact-bg
فاراد تکس
حسابداری و حسابرسی مالیاتی

خدمات فاراد تکس

فاراد تکس آماده ارائه خدمات مالی و مالیاتی به شما

مشاوره مالیاتی و نظارت بر امور مالی
عملیات الکترونیکی مالیاتی
حسابداری و حسابرسی مالیاتی
بسته کامل خدمات فاراد

فاراد تکس

شرکت فنی الکترونیک و رایانه آریا دانا در سال ۱۳۹۶ با هدف پشتیبانی واحدهای فعال اقتصادی و شرکت های نوپا تأسیس شد و در همین راستا نسبت به تشکیل « گروه فاراد » متشکل از دانش آموختگان و متخصصان رشته های مالی و کامپیوتر، اقدام گردید.

« فاراد »  عنوان کوتاه شده از نام شرکت است که بر اساس  نوع فعالیت  به « فاراد تکس » و « فاراد وب » تفکیک شده است. خدمات مالی و مالیاتی تحت نام تجاری « فارادتکس » و  خدمات طراحی و توسعه وب سایت تحت نام تجاری « فاراد وب »  ارائه می گردد. از مجموعه فعالیت های شرکت، انجام خدمات از راه دور، به عنوان ایده ای موفق در کاهش هزینه نیروی انسانی واحدهای اقتصادی بوده و اعتماد مدیران محترم واحدهای اقتصادی نیزکلید موفقیت فاراد در انجام پروژه های تحت قرارداد می باشد.

خدمات و عملیات الکترونیکی مالیاتی

محمد
مشاور مالیاتی
( عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ) کد ۱۶۸۸
محمد مظفری
abedi-cropped
حسابدار
عضو گروه مشاوران فاراد
فهیمه عابدی
barati
حسابدار
عضو گروه مشاوران فاراد
فاطمه براتی
خانم عجم
حسابدار
عضو گروه مشاوران فاراد
صدیقه عجم
Screen Shot 1400-08-26 at 09.14.56
حسابدار
عضو گروه مشاوران فاراد
سمانه بهرامی نسب

خدمات فاراد تکس

فاراد تکس ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

خدمات الکترونیکی مالیاتی

ثبت نام اقتصادی ، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ارسال لیست حقوق، تنظیم و ارسال معاملات فصلی و...

خدمات الکترونیکی مالیاتی

ثبت نام اقتصادی ، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ارسال لیست حقوق، تنظیم و ارسال معاملات فصلی و...

مشاوره و نظارت

نظارت بر امور مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی و نیز مشاوره به صورت آنلاین و حضوری.

مشاوره و نظارت

نظارت بر امور مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی و نیز مشاوره به صورت آنلاین و حضوری.

حسابداری

ثبت اسناد مالی، محاسبه قیمت تمام شده محصولات، تهیه صورت های مالی و تحریر دفاتر

حسابداری

ثبت اسناد مالی، محاسبه قیمت تمام شده محصولات، تهیه صورت های مالی و تحریر دفاتر